asdfasdfasdf
Prednosti po uvođenju računara i stomatološkog softvera STOMIS
Prednosti uvođenja računara i stomatološkog softvera STOMIS u stomatološku ordinaciju nastale su pre svega zato što je STOMIS projektovan i izveden po zahtevima renomiranih i poslovno uspešnih stomatologa. Počev od prve verzije STOMISa (1992) uspostavljena je stalna komunikacija između lekara koji primenjuju softver i inženjera koji se bave njegovim razvojem.
Povećanje produktivnosti
Sistem zakazivanja i podsećanja pacijenata na zakazanu posetu povećava stepen iskorišćenosti lekarevog radnog vremena i smanjuje broj otkazanih ili "zaboravljenih" poseta.
Prihvatanje predloženih radova
Broj predloga koje pacijenti prihvataju, a u vezi s tim šta treba stomatološki preduzeti u njihovom slučaju, povećava se predočavanjem različitih mogućnosti i prezentacijom sistematizovanih sličnih, a ranije realizovanih radova.
Finansijska efikasnost
Potpun i jednostavan način praćenja tokova ulaza i izlaza novca kao i očekivanih ulaza i izlaza novca.
Praćenje rada
Medicinsko, finansijsko i statističko praćenje rada ordinacije i zaposlenih.
Minimum papira
Svi dokumenti ukljućujući i skenirane izveštaje eksternih specijalista i/ili rendgen snimke i/ili snimke intraoralne kamere čuvaju se u elektronskoj formi.
Zaštita podataka
Podaci se štite preko definisanih prava pristupa za pojedine uloge u ordinaciji.
Podaci se fizički štite čuvanjem na još jednom elektronskom medijumu (na dnevnom i nedeljnom nivou) i CDu (na mesečnom nivou).
Komunikacija eksterna
Uz telefon kao osnovni vid komunikacije moguće je slanje sms poruke, e-mailova ili štampanje koverta sa adresnim podacima i slanje pisama pacijentima, kolegama, tehničarima i dobavljačima.
Komunikacija interna
Karton pacijenta sa prijema se elektronski "šalje" u ordinaciju, a po izvršenoj intervenciji, ako je to potrebno, prosleđuje na prijem kako bi se zakazala naredna poseta ili izvršila naplata.
Integrabilnost
STOMIS je potpuni informacioni sistem koji je otvoren za integraciju sa programima koji obično idu uz rendgen ili intraoralnu kameru. To znači da se željeni pacijent selektuje u STOMISu i zatim iz STOMIS a pokrene program za upravljanje rendgenom ili intraoralnom kamerom.
Integrabilnost - realizovane veze
Realizovane su veze sa Planmecainim Dimaxisom, Soredexovom Digorom for Windows, General Electricovim CliniViewom, KaVo Gendexovim VixWinom 2000, Kodakovim Trophyijem i Easy Image Rideru.

Diskobolos 2005 za zdravstvo