asdfasdfasdf
Podrška
Podrška je od izuzetne važnosti za ispravno funkcionisanje stomis-a i ordinacije kao medicinske i poslovne celine stoga podršci poklanjamo posbnu pažnju.
Podrška uključuje sve aktivnosti pre početka rada stomisa i kasnije u toku rada.
  • Instalacija programa
  • Osnovna obuka za upotrebu računara ako je to potrebno.
  • Obuka za upotrebu stomis-a.
  • Dnevna podrška u prvoj nedelji uvođenja u upotrebu.
  • Kontinualna telefonska podrška.
  • Garancija godinu dana.
  • Nove verzije bez nadoknade u toku trajanja garancije (stomis b i stomis).
Ukoliko se odlučite za neku od varijanti specijalne ponude kojom se nudi računar i stomis onda je obezbeđen transport i servis opreme kao i osiguranje.
Diskobolos 2005 za zdravstvo